تحلیل نماد

نمای کلی نماد

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

/100

سیگنال فروش
برای نماد سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 0 ]
%
MFI [ 0 ]
%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
درصد
رشد سه ماهه
درصد
رشد شش ماهه
درصد
رشد یک ساله
درصد
دستیابی به حجم مبنا 0%
[ 0 ] از حجم مبنا [ 0 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 30 روزه [ 0 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 90 روزه [ 0 ]

EPS

0

PE

0

DPS

0

PB

0

PS

0

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه