تحلیل نماد کیمیا

نمای کلی نماد کیمیا

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

33.8/100

سیگنال خرید
برای نماد کیمیا با درنظر گرفتن سایر فاکتورها پیشنهاد خرید داده میشود.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 74 ]
74.1760%
MFI [ 84 ]
84.0536%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
32.13 درصد
رشد سه ماهه
127.48 درصد
رشد شش ماهه
40.68 درصد
رشد یک ساله
200.45 درصد
دستیابی به حجم مبنا 166%
[ 4,331,695 ] از حجم مبنا [ 2,602,405 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 98%
[ 4,331,695 ] از حجم 30 روزه [ 4,413,099 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 123%
[ 4,331,695 ] از حجم 90 روزه [ 3,510,637 ]

EPS

918

PE

22

DPS

33

PB

12

PS

10

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه