تحلیل نماد چکاوه

نمای کلی نماد چکاوه

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

17.6/100

سیگنال نگهداری
درصورت دارا بودن نماد چکاوه پیشنهاد نگهداری داده میشود اما سیگنال خریدی وجود ندارد.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 81 ]
80.5987%
MFI [ 68 ]
67.6089%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
21.80 درصد
رشد سه ماهه
40.85 درصد
رشد شش ماهه
6.56 درصد
رشد یک ساله
85.19 درصد
دستیابی به حجم مبنا 413%
[ 13,450,110 ] از حجم مبنا [ 3,259,452 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 365%
[ 13,450,110 ] از حجم 30 روزه [ 3,685,403 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 649%
[ 13,450,110 ] از حجم 90 روزه [ 2,072,253 ]

EPS

225

PE

72

DPS

0

PB

74

PS

7

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه