تحلیل نماد وهنر

نمای کلی نماد وهنر

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

25.4/100

سیگنال خرید
برای نماد وهنر با درنظر گرفتن سایر فاکتورها پیشنهاد خرید داده میشود.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 76 ]
76.3259%
MFI [ 99 ]
99.3672%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
44.71 درصد
رشد سه ماهه
136.98 درصد
رشد شش ماهه
48.62 درصد
رشد یک ساله
64.39 درصد
دستیابی به حجم مبنا 960%
[ 20,019,095 ] از حجم مبنا [ 2,084,419 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 52%
[ 20,019,095 ] از حجم 30 روزه [ 38,411,811 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 105%
[ 20,019,095 ] از حجم 90 روزه [ 19,009,596 ]

EPS

406

PE

24

DPS

47

PB

6

PS

21

Pnav

6

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه