تحلیل نماد ومشان

نمای کلی نماد ومشان

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

0.0/100

سیگنال فروش
برای نماد ومشان سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 63 ]
62.6841%
MFI [ 71 ]
71.4183%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
3.02 درصد
رشد سه ماهه
41.81 درصد
رشد شش ماهه
40.80 درصد
رشد یک ساله
74.13 درصد
دستیابی به حجم مبنا 3%
[ 6,029 ] از حجم مبنا [ 240,651 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 1%
[ 6,029 ] از حجم 30 روزه [ 452,137 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 2%
[ 6,029 ] از حجم 90 روزه [ 357,678 ]

EPS

426

PE

191

DPS

26

PB

24

PS

161

Pnav

23

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه