تحلیل نماد ولغدر

نمای کلی نماد ولغدر

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

19.5/100

سیگنال نگهداری
درصورت دارا بودن نماد ولغدر پیشنهاد نگهداری داده میشود اما سیگنال خریدی وجود ندارد.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 50 ]
50.0934%
MFI [ 70 ]
69.9549%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
-10.09 درصد
رشد سه ماهه
36.54 درصد
رشد شش ماهه
23.45 درصد
رشد یک ساله
308.62 درصد
دستیابی به حجم مبنا 136%
[ 3,068,271 ] از حجم مبنا [ 2,261,420 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 44%
[ 3,068,271 ] از حجم 30 روزه [ 7,048,444 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 35%
[ 3,068,271 ] از حجم 90 روزه [ 8,689,876 ]

EPS

437

PE

54

DPS

66

PB

14

PS

83

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه