تحلیل نماد وجامی

نمای کلی نماد وجامی

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

0.0/100

سیگنال فروش
برای نماد وجامی سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 73 ]
72.6382%
MFI [ 52 ]
52.4258%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
12.18 درصد
رشد سه ماهه
77.27 درصد
رشد شش ماهه
137.06 درصد
رشد یک ساله
105.76 درصد
دستیابی به حجم مبنا 293%
[ 3,598,631 ] از حجم مبنا [ 1,227,898 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 274%
[ 3,598,631 ] از حجم 30 روزه [ 1,312,382 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 282%
[ 3,598,631 ] از حجم 90 روزه [ 1,278,183 ]

EPS

743

PE

21

DPS

16

PB

10

PS

21

Pnav

10

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه