تحلیل نماد وثخوز

نمای کلی نماد وثخوز

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

0.0/100

سیگنال فروش
برای نماد وثخوز سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 63 ]
63.4919%
MFI [ 56 ]
55.6562%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
32.57 درصد
رشد سه ماهه
172.49 درصد
رشد شش ماهه
113.22 درصد
رشد یک ساله
193.34 درصد
دستیابی به حجم مبنا 2063%
[ 4,439,590 ] از حجم مبنا [ 215,198 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 370%
[ 4,439,590 ] از حجم 30 روزه [ 1,199,575 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 441%
[ 4,439,590 ] از حجم 90 روزه [ 1,005,751 ]

EPS

-115

PE

0

DPS

10

PB

56

PS

1,955

Pnav

72

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه