تحلیل نماد وبرق

نمای کلی نماد وبرق

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

5.3/100

سیگنال فروش
برای نماد وبرق سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 82 ]
82.0750%
MFI [ 100 ]
100.0000%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
29.60 درصد
رشد سه ماهه
16.19 درصد
رشد شش ماهه
118.67 درصد
رشد یک ساله
1197.19 درصد
دستیابی به حجم مبنا 0%
[ 0 ] از حجم مبنا [ 83,449 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 30 روزه [ 0 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 90 روزه [ 129,894 ]

EPS

2,817

PE

85

DPS

56

PB

59

PS

82

Pnav

22

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه