تحلیل نماد واحصا

نمای کلی نماد واحصا

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

31.8/100

سیگنال خرید
برای نماد واحصا با درنظر گرفتن سایر فاکتورها پیشنهاد خرید داده میشود.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 99 ]
98.6685%
MFI [ 100 ]
100.0000%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
26.07 درصد
رشد سه ماهه
204.10 درصد
رشد شش ماهه
296.68 درصد
رشد یک ساله
273.22 درصد
دستیابی به حجم مبنا 102%
[ 294,782 ] از حجم مبنا [ 289,465 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 158%
[ 294,782 ] از حجم 30 روزه [ 186,775 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 48%
[ 294,782 ] از حجم 90 روزه [ 620,093 ]

EPS

927

PE

77

DPS

30

PB

34

PS

80

Pnav

32

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه