تحلیل نماد مفاخر

نمای کلی نماد مفاخر

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

0.0/100

سیگنال فروش
برای نماد مفاخر سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 79 ]
79.3213%
MFI [ 99 ]
98.9345%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
61.23 درصد
رشد سه ماهه
76.93 درصد
رشد شش ماهه
52.49 درصد
رشد یک ساله
269.09 درصد
دستیابی به حجم مبنا 43%
[ 296,344 ] از حجم مبنا [ 682,296 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 17%
[ 296,344 ] از حجم 30 روزه [ 1,777,392 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 26%
[ 296,344 ] از حجم 90 روزه [ 1,150,585 ]

EPS

626

PE

115

DPS

0

PB

44

PS

15

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه