تحلیل نماد لخزر

نمای کلی نماد لخزر

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

0.0/100

سیگنال فروش
برای نماد لخزر سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 57 ]
56.8848%
MFI [ 75 ]
74.6572%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
23.57 درصد
رشد سه ماهه
-2.93 درصد
رشد شش ماهه
-21.96 درصد
رشد یک ساله
152.25 درصد
دستیابی به حجم مبنا 291%
[ 731,337 ] از حجم مبنا [ 251,130 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 141%
[ 731,337 ] از حجم 30 روزه [ 519,424 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 243%
[ 731,337 ] از حجم 90 روزه [ 301,252 ]

EPS

7,533

PE

26

DPS

34

PB

13

PS

4

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه