تحلیل نماد قچار

نمای کلی نماد قچار

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

39.4/100

سیگنال خرید
برای نماد قچار با درنظر گرفتن سایر فاکتورها پیشنهاد خرید داده میشود.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 72 ]
71.5115%
MFI [ 76 ]
75.5227%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
44.11 درصد
رشد سه ماهه
98.06 درصد
رشد شش ماهه
78.56 درصد
رشد یک ساله
799.04 درصد
دستیابی به حجم مبنا 264%
[ 1,480,534 ] از حجم مبنا [ 559,773 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 72%
[ 1,480,534 ] از حجم 30 روزه [ 2,053,628 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 88%
[ 1,480,534 ] از حجم 90 روزه [ 1,681,396 ]

EPS

995

PE

95

DPS

11

PB

48

PS

13

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه