تحلیل نماد قمرو

نمای کلی نماد قمرو

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

0.0/100

سیگنال فروش
برای نماد قمرو سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 71 ]
71.4374%
MFI [ 83 ]
82.9339%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
29.17 درصد
رشد سه ماهه
11.56 درصد
رشد شش ماهه
-0.06 درصد
رشد یک ساله
103.59 درصد
دستیابی به حجم مبنا 5%
[ 64,158 ] از حجم مبنا [ 1,341,562 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 7%
[ 64,158 ] از حجم 30 روزه [ 961,531 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 8%
[ 64,158 ] از حجم 90 روزه [ 816,361 ]

EPS

861

PE

42

DPS

45

PB

17

PS

9

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه