تحلیل نماد فنفت

نمای کلی نماد فنفت

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

0.0/100

سیگنال فروش
برای نماد فنفت سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 83 ]
83.1142%
MFI [ 72 ]
72.4727%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
31.71 درصد
رشد سه ماهه
147.25 درصد
رشد شش ماهه
70.42 درصد
رشد یک ساله
106.32 درصد
دستیابی به حجم مبنا 0%
[ 0 ] از حجم مبنا [ 586,958 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 30 روزه [ 2,167,669 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 90 روزه [ 1,638,304 ]

EPS

512

PE

67

DPS

80

PB

25

PS

52

Pnav

25

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه