تحلیل نماد فن آوا

نمای کلی نماد فن آوا

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

0.0/100

سیگنال فروش
برای نماد فن آوا سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 74 ]
73.5866%
MFI [ 52 ]
52.4455%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
27.62 درصد
رشد سه ماهه
46.97 درصد
رشد شش ماهه
37.70 درصد
رشد یک ساله
161.23 درصد
دستیابی به حجم مبنا 164%
[ 1,552,451 ] از حجم مبنا [ 945,135 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 37%
[ 1,552,451 ] از حجم 30 روزه [ 4,142,642 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 80%
[ 1,552,451 ] از حجم 90 روزه [ 1,935,503 ]

EPS

143

PE

145

DPS

51

PB

11

PS

156

Pnav

11

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه