تحلیل نماد فزرین

نمای کلی نماد فزرین

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

3.4/100

سیگنال فروش
برای نماد فزرین سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 78 ]
78.1534%
MFI [ 84 ]
83.9086%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
26.95 درصد
رشد سه ماهه
163.55 درصد
رشد شش ماهه
100.79 درصد
رشد یک ساله
396.49 درصد
دستیابی به حجم مبنا 0%
[ 0 ] از حجم مبنا [ 1,635,591 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 30 روزه [ 20,139,392 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 90 روزه [ 11,101,626 ]

EPS

828

PE

37

DPS

14

PB

18

PS

10

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه