تحلیل نماد شفارس

نمای کلی نماد شفارس

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

0.0/100

سیگنال فروش
برای نماد شفارس سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 54 ]
53.7558%
MFI [ 84 ]
84.3701%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
8.99 درصد
رشد سه ماهه
26.89 درصد
رشد شش ماهه
16.69 درصد
رشد یک ساله
458.94 درصد
دستیابی به حجم مبنا 4%
[ 33,357 ] از حجم مبنا [ 924,727 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 1%
[ 33,357 ] از حجم 30 روزه [ 2,512,598 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 1%
[ 33,357 ] از حجم 90 روزه [ 3,522,948 ]

EPS

406

PE

130

DPS

71

PB

38

PS

13

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه