تحلیل نماد شرنگی

نمای کلی نماد شرنگی

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

18.8/100

سیگنال نگهداری
درصورت دارا بودن نماد شرنگی پیشنهاد نگهداری داده میشود اما سیگنال خریدی وجود ندارد.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 89 ]
89.4539%
MFI [ 97 ]
96.9068%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
37.89 درصد
رشد سه ماهه
114.92 درصد
رشد شش ماهه
80.18 درصد
رشد یک ساله
143.22 درصد
دستیابی به حجم مبنا 82%
[ 81,736 ] از حجم مبنا [ 99,524 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 29%
[ 81,736 ] از حجم 30 روزه [ 286,233 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 63%
[ 81,736 ] از حجم 90 روزه [ 130,414 ]

EPS

12,641

PE

16

DPS

11

PB

12

PS

14

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه