تحلیل نماد سهگمت

نمای کلی نماد سهگمت

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

20.0/100

سیگنال نگهداری
درصورت دارا بودن نماد سهگمت پیشنهاد نگهداری داده میشود اما سیگنال خریدی وجود ندارد.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 66 ]
65.5523%
MFI [ 75 ]
74.7763%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
22.14 درصد
رشد سه ماهه
22.42 درصد
رشد شش ماهه
11.26 درصد
رشد یک ساله
138.94 درصد
دستیابی به حجم مبنا 301%
[ 5,820,265 ] از حجم مبنا [ 1,936,483 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 315%
[ 5,820,265 ] از حجم 30 روزه [ 1,846,255 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 405%
[ 5,820,265 ] از حجم 90 روزه [ 1,437,215 ]

EPS

1,719

PE

16

DPS

70

PB

8

PS

5

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه