تحلیل نماد سنیر

نمای کلی نماد سنیر

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

0.0/100

سیگنال فروش
برای نماد سنیر سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 77 ]
76.7894%
MFI [ 69 ]
68.8201%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
32.78 درصد
رشد سه ماهه
231.00 درصد
رشد شش ماهه
159.51 درصد
رشد یک ساله
439.94 درصد
دستیابی به حجم مبنا 520%
[ 990,060 ] از حجم مبنا [ 190,578 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 71%
[ 990,060 ] از حجم 30 روزه [ 1,387,210 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 112%
[ 990,060 ] از حجم 90 روزه [ 884,004 ]

EPS

2,904

PE

89

DPS

134

PB

68

PS

29

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه