تحلیل نماد سمازن

نمای کلی نماد سمازن

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

0.0/100

سیگنال فروش
برای نماد سمازن سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 59 ]
58.7961%
MFI [ 75 ]
74.5961%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
22.11 درصد
رشد سه ماهه
23.93 درصد
رشد شش ماهه
-7.05 درصد
رشد یک ساله
66.68 درصد
دستیابی به حجم مبنا 141%
[ 5,959,365 ] از حجم مبنا [ 4,226,543 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 69%
[ 5,959,365 ] از حجم 30 روزه [ 8,576,282 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 87%
[ 5,959,365 ] از حجم 90 روزه [ 6,867,015 ]

EPS

1,112

PE

10

DPS

54

PB

5

PS

4

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه