تحلیل نماد سبهان

نمای کلی نماد سبهان

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

0.0/100

سیگنال فروش
برای نماد سبهان سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 64 ]
63.9710%
MFI [ 59 ]
59.3849%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
27.56 درصد
رشد سه ماهه
174.02 درصد
رشد شش ماهه
120.09 درصد
رشد یک ساله
228.94 درصد
دستیابی به حجم مبنا 16%
[ 53,695 ] از حجم مبنا [ 337,838 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 2%
[ 53,695 ] از حجم 30 روزه [ 2,497,337 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 4%
[ 53,695 ] از حجم 90 روزه [ 1,216,781 ]

EPS

5,603

PE

26

DPS

33

PB

24

PS

13

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه