تحلیل نماد ساروج

نمای کلی نماد ساروج

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

15.9/100

سیگنال خطر
برای نماد ساروج سیگنال خطر وجود دارد و باید در روزهای آتی بررسی شود.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 59 ]
59.0434%
MFI [ 31 ]
31.4139%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
-2.92 درصد
رشد سه ماهه
31.02 درصد
رشد شش ماهه
-7.41 درصد
رشد یک ساله
223.61 درصد
دستیابی به حجم مبنا 157%
[ 1,375,172 ] از حجم مبنا [ 875,389 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 95%
[ 1,375,172 ] از حجم 30 روزه [ 1,451,508 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 139%
[ 1,375,172 ] از حجم 90 روزه [ 990,583 ]

EPS

2,032

PE

12

DPS

45

PB

6

PS

5

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه