تحلیل نماد زکوثر

نمای کلی نماد زکوثر

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

0.0/100

سیگنال فروش
برای نماد زکوثر سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 51 ]
50.5905%
MFI [ 69 ]
68.9404%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
4.60 درصد
رشد سه ماهه
21.01 درصد
رشد شش ماهه
-28.14 درصد
رشد یک ساله
0.00 درصد
دستیابی به حجم مبنا 412%
[ 9,100,745 ] از حجم مبنا [ 2,208,481 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 119%
[ 9,100,745 ] از حجم 30 روزه [ 7,659,443 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 106%
[ 9,100,745 ] از حجم 90 روزه [ 8,625,861 ]

EPS

1,075

PE

21

DPS

69

PB

12

PS

20

Pnav

1

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه