تحلیل نماد دقاضی

نمای کلی نماد دقاضی

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

0.0/100

سیگنال فروش
برای نماد دقاضی سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 36 ]
36.2741%
MFI [ 49 ]
48.6762%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
-10.12 درصد
رشد سه ماهه
8.20 درصد
رشد شش ماهه
-12.53 درصد
رشد یک ساله
26.48 درصد
دستیابی به حجم مبنا 49%
[ 215,140 ] از حجم مبنا [ 437,035 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 65%
[ 215,140 ] از حجم 30 روزه [ 333,301 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 101%
[ 215,140 ] از حجم 90 روزه [ 212,768 ]

EPS

2,785

PE

16

DPS

102

PB

15

PS

9

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه