تحلیل نماد خفولا

نمای کلی نماد خفولا

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

1.5/100

سیگنال فروش
برای نماد خفولا سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 58 ]
58.4595%
MFI [ 63 ]
62.8269%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
24.03 درصد
رشد سه ماهه
169.38 درصد
رشد شش ماهه
157.45 درصد
رشد یک ساله
253.31 درصد
دستیابی به حجم مبنا 0%
[ 0 ] از حجم مبنا [ 254,557 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 30 روزه [ 2,561,288 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 90 روزه [ 1,735,240 ]

EPS

1,339

PE

58

DPS

45

PB

24

PS

15

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه