تحلیل نماد خبازرس

نمای کلی نماد خبازرس

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

17.8/100

سیگنال نگهداری
درصورت دارا بودن نماد خبازرس پیشنهاد نگهداری داده میشود اما سیگنال خریدی وجود ندارد.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 84 ]
84.3846%
MFI [ 91 ]
91.3780%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
25.81 درصد
رشد سه ماهه
25.81 درصد
رشد شش ماهه
25.81 درصد
رشد یک ساله
194.46 درصد
دستیابی به حجم مبنا 635%
[ 4,418,261 ] از حجم مبنا [ 696,040 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 1441%
[ 4,418,261 ] از حجم 30 روزه [ 306,710 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 4322%
[ 4,418,261 ] از حجم 90 روزه [ 102,237 ]

EPS

14,559

PE

2

DPS

93

PB

2

PS

5

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه