تحلیل نماد حتاید

نمای کلی نماد حتاید

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

11.2/100

سیگنال خطر
برای نماد حتاید سیگنال خطر وجود دارد و باید در روزهای آتی بررسی شود.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 54 ]
54.4884%
MFI [ 51 ]
51.3005%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
-7.86 درصد
رشد سه ماهه
43.38 درصد
رشد شش ماهه
2.16 درصد
رشد یک ساله
112.54 درصد
دستیابی به حجم مبنا 567%
[ 11,683,887 ] از حجم مبنا [ 2,061,856 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 112%
[ 11,683,887 ] از حجم 30 روزه [ 10,399,313 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 146%
[ 11,683,887 ] از حجم 90 روزه [ 7,975,489 ]

EPS

2,038

PE

13

DPS

61

PB

8

PS

12

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه