تحلیل نماد حبندر

نمای کلی نماد حبندر

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

16.8/100

سیگنال خطر
برای نماد حبندر سیگنال خطر وجود دارد و باید در روزهای آتی بررسی شود.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 64 ]
64.4642%
MFI [ 54 ]
54.1729%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
21.15 درصد
رشد سه ماهه
43.66 درصد
رشد شش ماهه
32.70 درصد
رشد یک ساله
69.05 درصد
دستیابی به حجم مبنا 458%
[ 2,621,135 ] از حجم مبنا [ 572,771 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 116%
[ 2,621,135 ] از حجم 30 روزه [ 2,253,696 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 120%
[ 2,621,135 ] از حجم 90 روزه [ 2,182,362 ]

EPS

-28

PE

0

DPS

10

PB

22

PS

6

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه