تحلیل نماد حآسا

نمای کلی نماد حآسا

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

0.0/100

سیگنال فروش
برای نماد حآسا سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 56 ]
55.9686%
MFI [ 57 ]
57.2044%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
3.00 درصد
رشد سه ماهه
135.58 درصد
رشد شش ماهه
197.43 درصد
رشد یک ساله
167.66 درصد
دستیابی به حجم مبنا 59%
[ 621,920 ] از حجم مبنا [ 1,058,515 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 8%
[ 621,920 ] از حجم 30 روزه [ 8,280,113 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 10%
[ 621,920 ] از حجم 90 روزه [ 6,453,404 ]

EPS

283

PE

163

DPS

30

PB

32

PS

13

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه