تحلیل نماد جوین

نمای کلی نماد جوین

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

11.9/100

سیگنال خطر
برای نماد جوین سیگنال خطر وجود دارد و باید در روزهای آتی بررسی شود.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 6 ]
6.0008%
MFI [ 99 ]
98.6360%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
10.84 درصد
رشد سه ماهه
48.17 درصد
رشد شش ماهه
0.00 درصد
رشد یک ساله
0.00 درصد
دستیابی به حجم مبنا 61%
[ 2,291,613 ] از حجم مبنا [ 3,762,228 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 720%
[ 2,291,613 ] از حجم 30 روزه [ 318,219 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 649%
[ 2,291,613 ] از حجم 90 روزه [ 353,306 ]

EPS

208

PE

27

DPS

60

PB

5

PS

5

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه