تحلیل نماد ثعتما

نمای کلی نماد ثعتما

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

0.0/100

سیگنال فروش
برای نماد ثعتما سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 67 ]
67.1794%
MFI [ 39 ]
39.0353%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
7.12 درصد
رشد سه ماهه
95.24 درصد
رشد شش ماهه
126.38 درصد
رشد یک ساله
224.01 درصد
دستیابی به حجم مبنا 7%
[ 19,104 ] از حجم مبنا [ 289,868 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 3%
[ 19,104 ] از حجم 30 روزه [ 733,539 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 2%
[ 19,104 ] از حجم 90 روزه [ 843,063 ]

EPS

3,189

PE

21

DPS

11

PB

14

PS

21

Pnav

17

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه