تحلیل نماد ثشاهد

نمای کلی نماد ثشاهد

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

0.0/100

سیگنال فروش
برای نماد ثشاهد سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 48 ]
48.4710%
MFI [ 67 ]
66.5064%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
11.54 درصد
رشد سه ماهه
-24.90 درصد
رشد شش ماهه
-71.00 درصد
رشد یک ساله
501.65 درصد
دستیابی به حجم مبنا 247%
[ 5,927,358 ] از حجم مبنا [ 2,403,846 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 26%
[ 5,927,358 ] از حجم 30 روزه [ 23,156,971 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 19%
[ 5,927,358 ] از حجم 90 روزه [ 30,690,259 ]

EPS

555

PE

37

DPS

36

PB

11

PS

34

Pnav

4

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه