تحلیل نماد ثتوسا

نمای کلی نماد ثتوسا

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

0.0/100

سیگنال فروش
برای نماد ثتوسا سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 46 ]
45.6467%
MFI [ 64 ]
64.0332%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
7.29 درصد
رشد سه ماهه
-29.13 درصد
رشد شش ماهه
-47.71 درصد
رشد یک ساله
178.72 درصد
دستیابی به حجم مبنا 962%
[ 4,216,513 ] از حجم مبنا [ 438,280 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 184%
[ 4,216,513 ] از حجم 30 روزه [ 2,290,890 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 390%
[ 4,216,513 ] از حجم 90 روزه [ 1,081,003 ]

EPS

486

PE

92

DPS

0

PB

158

PS

45

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه