تحلیل نماد ثالوند

نمای کلی نماد ثالوند

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

26.9/100

سیگنال خرید
برای نماد ثالوند با درنظر گرفتن سایر فاکتورها پیشنهاد خرید داده میشود.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 85 ]
84.5243%
MFI [ 98 ]
98.2056%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
77.17 درصد
رشد سه ماهه
161.53 درصد
رشد شش ماهه
94.48 درصد
رشد یک ساله
280.38 درصد
دستیابی به حجم مبنا 639%
[ 9,341,774 ] از حجم مبنا [ 1,462,288 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 115%
[ 9,341,774 ] از حجم 30 روزه [ 8,147,352 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 144%
[ 9,341,774 ] از حجم 90 روزه [ 6,477,805 ]

EPS

561

PE

61

DPS

10

PB

16

PS

35

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه