تحلیل نماد بمپنا

نمای کلی نماد بمپنا

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

0.0/100

سیگنال فروش
برای نماد بمپنا سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 46 ]
46.2782%
MFI [ 78 ]
77.5131%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
-6.74 درصد
رشد سه ماهه
-13.80 درصد
رشد شش ماهه
-34.15 درصد
رشد یک ساله
25.47 درصد
دستیابی به حجم مبنا 2%
[ 15,281 ] از حجم مبنا [ 620,179 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 2%
[ 15,281 ] از حجم 30 روزه [ 983,686 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 3%
[ 15,281 ] از حجم 90 روزه [ 465,155 ]

EPS

2,116

PE

37

DPS

10

PB

7

PS

21

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه