تحلیل نماد بالبر

نمای کلی نماد بالبر

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

28.8/100

سیگنال خرید
برای نماد بالبر با درنظر گرفتن سایر فاکتورها پیشنهاد خرید داده میشود.

نمادهای پرقدرت

1. قچار 39.4
2. زماهان 38.8
3. کیمیا 33.8
4. واحصا 31.8
5. ساروم 29.0
6. بالبر 28.8
7. کباده 27.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 75 ]
74.8648%
MFI [ 73 ]
73.0914%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
23.37 درصد
رشد سه ماهه
120.78 درصد
رشد شش ماهه
66.98 درصد
رشد یک ساله
218.37 درصد
دستیابی به حجم مبنا 621%
[ 6,482,192 ] از حجم مبنا [ 1,043,623 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 217%
[ 6,482,192 ] از حجم 30 روزه [ 2,982,506 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 361%
[ 6,482,192 ] از حجم 90 روزه [ 1,794,750 ]

EPS

111

PE

459

DPS

0

PB

43

PS

4

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه