لوتول

لوتول
لوتول چیست؟

لوتول یک سامانه آنلاین تحلیل نمادهای بورسی است که تمام نمادهای بورس را با توجه به 44 پارامتر بررسی کرده و پیشنهاد خریدی برای هر نماد را ارائه میدهد.

پیشنهاد هر نماد برای خرید چگونه است؟

همانطور که در بالا گفته شده تمام نمادهای بورسی با توجه به فاکتورهای زیادی بررسی شده و امیتاز بندی میشوند، امتیاز هر نماد بین اعداد 0 تا 100 میباشد که نماد با عدد 100 بیشترین پیشنهاد خرید را داشته و نماد با عدد 0 کمترین پیشنهاد خرید. همچنین نمادهای که به عدد 0 نزدیک هستند میتوان به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفت.

یادآوری

توجه داشته باشید بررسی های انجام شده بروی نمادها تنها قدرت هر نماد را نشان میدهد و حتماً برای چند روز نمادهای ارائه شده در سایت لوتول را بررسی کرده و بعد از آن اقدام به خرید یا فروش نماد نمایید.

تعداد نمادها 660
100 درصد نمادها
میانگین قدرت تمام نمادها 14.03
از عدد 100
بالاترین قدرت قچار
39.40 از 100
پایین ترین قدرت آکنتور
0.00 از 100

پرقدرت ترین نمادها

# نماد قدرت
1 قچار 39.4
2 زماهان 38.8
3 کیمیا 33.8
4 واحصا 31.8
5 ساروم 29.0
6 بالبر 28.8
7 کباده 27.4

کم قدرت ترین نمادها

# نماد قدرت
1 آکنتور 0.0
2 حآسا 0.0
3 خبهمن2 0.0
4 بفجر 0.0
5 شنفت 0.0
6 ریشمک 0.0
7 کنیلو 0.0