لوتول
لوتول یک سامانه آنلاین تحلیل نمادهای بورسی است که پیشنهاد خرید را به اعداد 0 تا 100 برای هر نماد ارائه میدهد. عدد 100 بیشترین پیشنهاد خرید و عدد 0 کمترین است.
پرقدرت ترین نمادها
1 : دی [87.3]
2 : خپارس [85.1]
3 : وبهمن [85.1]
4 : خگستر [84.9]
5 : شنفت [84.9]
6 : خاهن [84.6]
7 : کگهر [84.6]
8 : خبهمن [84.5]
9 : خکار [84.2]
10 : وآذر [84.0]

لیست کامل
آمار نمادها
آخرین بروز رسانی : 1399-05-12

تعداد نمادهای بورس : 651
میانگین قدرت تمام نمادها : 47.99
بالاترین قدرت : 87.30 مربوط به نماد دی
کمترین قدرت : 0.00 مربوط به نماد ونور
آمار لوتول
تعداد محصول : 6847
تعداد بازدید امروز : 1491
تعداد بازدید امروز : 6209