تحلیل نماد پکرمان

نمای کلی نماد پکرمان

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

0.0/100

سیگنال فروش
برای نماد پکرمان سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. خزر 20.0
2. آرمان 19.2
3. کباده 17.3
4. خنصیر 16.1
5. سنیر 15.1
6. ثنور 14.5
7. تپولا 13.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 41 ]
40.7716%
MFI [ 41 ]
40.9427%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
-16.98 درصد
رشد سه ماهه
10.42 درصد
رشد شش ماهه
-3.67 درصد
رشد یک ساله
272.02 درصد
دستیابی به حجم مبنا 0%
[ 0 ] از حجم مبنا [ 1,693,767 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 30 روزه [ 5,772,113 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 90 روزه [ 5,553,339 ]

EPS

1,541

PE

19

DPS

129

PB

13

PS

3

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه