تحلیل نماد واحصا

نمای کلی نماد واحصا

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

12.6/100

سیگنال خطر
برای نماد واحصا سیگنال خطر وجود دارد و باید در روزهای آتی بررسی شود.

نمادهای پرقدرت

1. خزر 20.0
2. آرمان 19.2
3. کباده 17.3
4. خنصیر 16.1
5. سنیر 15.1
6. ثنور 14.5
7. تپولا 13.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 95 ]
95.1036%
MFI [ 100 ]
100.0000%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
66.49 درصد
رشد سه ماهه
173.08 درصد
رشد شش ماهه
115.34 درصد
رشد یک ساله
200.36 درصد
دستیابی به حجم مبنا 0%
[ 0 ] از حجم مبنا [ 446,200 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 30 روزه [ 861,382 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 90 روزه [ 760,052 ]

EPS

1,005

PE

51

DPS

30

PB

24

PS

52

Pnav

23

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه