تحلیل نماد قصفها

نمای کلی نماد قصفها

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

0.0/100

سیگنال فروش
برای نماد قصفها سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. خزر 20.0
2. آرمان 19.2
3. کباده 17.3
4. خنصیر 16.1
5. سنیر 15.1
6. ثنور 14.5
7. تپولا 13.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 38 ]
38.0187%
MFI [ 29 ]
29.0194%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
-32.98 درصد
رشد سه ماهه
-3.23 درصد
رشد شش ماهه
-2.91 درصد
رشد یک ساله
283.61 درصد
دستیابی به حجم مبنا 0%
[ 0 ] از حجم مبنا [ 281,595 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 30 روزه [ 2,215,439 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 90 روزه [ 1,201,082 ]

EPS

3,282

PE

51

DPS

100

PB

81

PS

7

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه