تحلیل نماد فلات

نمای کلی نماد فلات

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

0.0/100

سیگنال فروش
برای نماد فلات سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. خزر 20.0
2. آرمان 19.2
3. کباده 17.3
4. خنصیر 16.1
5. سنیر 15.1
6. ثنور 14.5
7. تپولا 13.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 65 ]
65.2522%
MFI [ 52 ]
51.6635%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
-4.77 درصد
رشد سه ماهه
20.72 درصد
رشد شش ماهه
-18.61 درصد
رشد یک ساله
50.43 درصد
دستیابی به حجم مبنا 0%
[ 0 ] از حجم مبنا [ 1,325,469 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 30 روزه [ 4,596,388 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 90 روزه [ 2,867,439 ]

EPS

104

PE

162

DPS

24

PB

11

PS

126

Pnav

10

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه