تحلیل نماد غویتا

نمای کلی نماد غویتا

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

0.0/100

سیگنال فروش
برای نماد غویتا سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. خزر 20.0
2. آرمان 19.2
3. کباده 17.3
4. خنصیر 16.1
5. سنیر 15.1
6. ثنور 14.5
7. تپولا 13.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 48 ]
47.5762%
MFI [ 42 ]
41.7555%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
6.06 درصد
رشد سه ماهه
-22.98 درصد
رشد شش ماهه
21.60 درصد
رشد یک ساله
463.90 درصد
دستیابی به حجم مبنا 0%
[ 0 ] از حجم مبنا [ 950,480 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 30 روزه [ 4,814,791 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 90 روزه [ 3,734,225 ]

EPS

1,472

PE

35

DPS

43

PB

20

PS

14

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه