تحلیل نماد سنیر

نمای کلی نماد سنیر

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

15.1/100

سیگنال خطر
برای نماد سنیر سیگنال خطر وجود دارد و باید در روزهای آتی بررسی شود.

نمادهای پرقدرت

1. خزر 20.0
2. آرمان 19.2
3. کباده 17.3
4. خنصیر 16.1
5. سنیر 15.1
6. ثنور 14.5
7. تپولا 13.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 87 ]
86.6893%
MFI [ 95 ]
95.0038%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
81.46 درصد
رشد سه ماهه
113.04 درصد
رشد شش ماهه
148.82 درصد
رشد یک ساله
242.61 درصد
دستیابی به حجم مبنا 0%
[ 0 ] از حجم مبنا [ 365,631 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 30 روزه [ 983,971 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 90 روزه [ 539,962 ]

EPS

2,104

PE

80

DPS

134

PB

60

PS

26

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه