تحلیل نماد سلار

نمای کلی نماد سلار

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

0.7/100

سیگنال فروش
برای نماد سلار سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. خزر 20.0
2. آرمان 19.2
3. کباده 17.3
4. خنصیر 16.1
5. سنیر 15.1
6. ثنور 14.5
7. تپولا 13.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 87 ]
86.5643%
MFI [ 99 ]
98.8268%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
60.62 درصد
رشد سه ماهه
144.36 درصد
رشد شش ماهه
173.49 درصد
رشد یک ساله
337.45 درصد
دستیابی به حجم مبنا 0%
[ 0 ] از حجم مبنا [ 324,449 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 30 روزه [ 896,279 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 90 روزه [ 634,441 ]

EPS

194

PE

345

DPS

11

PB

49

PS

40

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه