تحلیل نماد سصفها

نمای کلی نماد سصفها

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

12.0/100

سیگنال خطر
برای نماد سصفها سیگنال خطر وجود دارد و باید در روزهای آتی بررسی شود.

نمادهای پرقدرت

1. خزر 20.0
2. آرمان 19.2
3. کباده 17.3
4. خنصیر 16.1
5. سنیر 15.1
6. ثنور 14.5
7. تپولا 13.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 91 ]
91.2187%
MFI [ 84 ]
84.0190%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
72.44 درصد
رشد سه ماهه
288.86 درصد
رشد شش ماهه
214.65 درصد
رشد یک ساله
888.05 درصد
دستیابی به حجم مبنا 0%
[ 0 ] از حجم مبنا [ 131,320 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 30 روزه [ 692,181 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 90 روزه [ 484,891 ]

EPS

2,276

PE

183

DPS

35

PB

98

PS

39

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه