تحلیل نماد سدبیر

نمای کلی نماد سدبیر

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

9.4/100

سیگنال فروش
برای نماد سدبیر سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. خزر 20.0
2. آرمان 19.2
3. کباده 17.3
4. خنصیر 16.1
5. سنیر 15.1
6. ثنور 14.5
7. تپولا 13.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 83 ]
82.8193%
MFI [ 53 ]
53.0582%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
47.58 درصد
رشد سه ماهه
119.47 درصد
رشد شش ماهه
192.35 درصد
رشد یک ساله
480.11 درصد
دستیابی به حجم مبنا 0%
[ 0 ] از حجم مبنا [ 741,477 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 30 روزه [ 1,955,447 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 90 روزه [ 2,176,310 ]

EPS

3,213

PE

22

DPS

11

PB

16

PS

21

Pnav

15

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه