تحلیل نماد ریشمک

نمای کلی نماد ریشمک

روند تغییرات قیمتی

قدرت نماد

0.0/100

سیگنال فروش
برای نماد ریشمک سیگنال فروش وجود دارد.

نمادهای پرقدرت

1. خزر 20.0
2. آرمان 19.2
3. کباده 17.3
4. خنصیر 16.1
5. سنیر 15.1
6. ثنور 14.5
7. تپولا 13.4

نقش حقوقی

نقش حقیقی

اندیکاتور RSI و MFI

RSI [ 43 ]
43.2086%
MFI [ 38 ]
37.9660%

نمودار عرضه به تقاضا

شاخص متحرک SMA

درصد رشد قیمت

رشد یک ماهه
-3.37 درصد
رشد سه ماهه
36.22 درصد
رشد شش ماهه
-17.44 درصد
رشد یک ساله
211.40 درصد
دستیابی به حجم مبنا 0%
[ 0 ] از حجم مبنا [ 828,789 ]
دستیابی به حجم 30 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 30 روزه [ 3,846,282 ]
دستیابی به حجم 90 روزه 0%
[ 0 ] از حجم 90 روزه [ 2,766,373 ]

EPS

1,923

PE

29

DPS

89

PB

13

PS

281

Pnav

0

ارسال دیدگاه

شما مهمان هستید
برای ارسال دیدگاه در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاه